Info | CZ Tel. +420 2111 50 200 | info@admiralmarkets.cz
Česká republikaČeská republika - Čeština
Choose your language
Admiral Markets Global Admiral Markets Global Choose your country

Příklady obchodování

!

Upozornění na riziko:
Následující příklady popisují obchodování instrumentů s finanční pákou v hypotetických podmínkách a není garantován stejný výsledek za reálných tržních podmínek. Vezměte prosím na vědomí, že obchodování s finanční pákou není vhodné pro každého, protože se jedná o velmi spekulativní činnost, která zahrnuje značné riziko ztráty. Předtím, než začnete využívat služeb Admiral Markets AS, zvažte prosím výše zmíněná rizika.

 

1. Nákup ZLATA po patternu inverzní "Hlava a ramena" na cenovém grafu.

Nepřehlédněte! Informace poskytnuté v tomto příkladu nejsou dostatečné pro moudrá investiční rozhodnutí. Předtím, než se zapojíte do jakýchkoli obchodních aktivit, důrazně žádáme, abyste si procvičili obchodování na demo účtu, konzultovali s odborníkem a drželi se pravidel jednoduchého money managementu. Přečtěte si prosím prohlášení o analýzách Admiral Markets AS zde.
 • Výchozí podmínky: Vklad ve výši 3,500 USD. Finanční páka na účtu 1:100.

 • Situace: pohyb ceny ZLATA na grafu nedávno začal tvořit určitý pattern - inverzní "Hlava a ramena". Po provedení důkladné analýzy jsme postavili tento pattern (tyrkysové čáry v grafu) a nastavili jsme požadovaný bod pro vstup na trh. Po nějakém čase cena prorazí horní hranici - takzvaný "neck line" - , proto otevřeme pozici Buy na ZLATĚ s objemem obchodu, který odpovídá pravidlům money managementu a zásadám, které jsme si zvolili. Nastavíme Take Profit (T/P) na úrovni, která je stanovena jako výška patternu, od krku po ramena, jak je ukázáno níže na grafu.

 • Obrázek níže představuje všechny nastavené levely, ceny a pattern:

Upozornění: minulou výkonnost finančního instrumentu nelze brát jako záruku nebo spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.


Zdroj: Admiral Markets AS MetaTrader terminál

 • Příklad pozitivního výsledku: "Jestliže cena dosáhne 1328.00, pak by krk mohl být považován za proražení a budeme chtít vstoupit do trhu s pokynem Buy poblíž tohoto bodu a co nejdříve (vstupní bod v příkladu je 1328.61). Výška patternu v příkladu je 1,896 pipu, proto se cílová cena rovná 1347.57. Tato příležitost vstoupit do trhu s pokynem Buy za 1328.61 (otevřená pozice, která představuje očekávání, že tržní cena vzroste) by mohla mít pozitivní výsledek (zisk) 1347.57 - 1328.61 = 18.96 = 1,896 pipu ". 

 • Příklad negativního výsledku: "V případě, že jsou předpovědi nesprávné a cena klesne na úroveň 1312.00, poté neprorazí hranici krku a dále klesá. Zvážíme-li možnost, že obchod nebude ziskový, nastavíme náš Stop Loss (S/L) na zmíněné úrovni (za jednou z úrovní ramen). Toto by mělo mít za následek ztrátu ve výši 1328.61 - 1312.00 = 16.61 = 1,661 pipu".

 • Potencionální podíl zisku/ztráty (nebo T/P a S/L levelů), který vyplývá z našeho příkladu (zisk 1896 pipů > ztráta 1661 pipů), je v tomto případě rozumnou podmínkou k otevření pokynu. Nyní musíme zjistit optimální objem obchodu, pokud jde o měnu vkladu dle našeho zůstatku na obchodním účtu, který bude odpovídat našim stanoveným pravidlům money managementu. Jak jsme spočítali předtím, příklad negativního výsledku bude mít za následek ztrátu ve výši 1328.61 - 1312.00 = 16.61 = 1,661 pipu. Jeden pip (kolísání směnné ceny o 0.01) se rovná 1 USD, když má obchod na ZLATĚ  objem 1 Lot (obchodní jednotka používaná v obchodní platformě, v tomto příkladu je ekvivalent 100 oz). Skutečná ztráta z obchodu o objemu 1 Lot bude 1661 pipů * 1 USD = 1,661 USD. To je okolo 45% z našeho zůstatku, a protože cílem našeho money managementu je omezit naši ztrátu na umírněná 2-3%), vypočítáme náš optimální objem obchodu tak, že si vybereme hodnotu 1 pipu. Dosáhnout správného objemu obchodu můžeme snížením objemu na 0.05 Lotu - jeden pip pro zlatý obchod o objemu 0.05 Lotu (5 oz) se rovná 0.05 USD. S limitovaným objemem obchodu bude naše ztráta 1661 pipů * 0.05 USD = 83.05 USD, což je ~2.5% z našeho počátečního vkladu. 

Když to shrneme, jestliže se negativní scénář zrealizuje a je na trhu vysoká volatilita, také může dojít k cenovým mezerám, když se v neděli otevírá trh, náš obchod bude uzavřen za jednu z prvních dostupných cen. Tato automatická exekuce nevyžaduje naši přítomnost u počítače a omezí naše ztráty v této situaci ve srovnání se scénářem, kde není vůbec žádný S/L. 

Nepřehlédněte! Zvažte prosím, že exekuce pokynu za požadovanou cenu nemusí být proveditelná. S/L se nemusí spustit například za neobvyklých tržních podmínek, protože zde během cenové mezery není žádná dostupná cena pro S/L level.

Možná výše zisku s limitovaným objemem obchodu se bude rovnat 1,896 pipu * 0.05 USD = 94.80 USD

 • 25. září cena dosáhla vyznačené úrovně v 15:34 h. (čas v obchodní platformě), ručně otevřeme 0.05 Lotu  Buy pozici na ZLATĚ ZA CENU 1328.61. Také nastavíme Stop Loss na 1312.00, abychom snížili riziko u předem nastaveného levelu. (Nepřehlédněte! Konkrétní S/L může být proveden za existující Bid (nabídkovou) cenu a umístěn pod aktuální Bid cenu s ohledem na Buy pozici).

 • Zvážíme-li, že je požadovaný margin pro ZLATO 1% z objemu kontraktu a nezáleží na tom, zda je na účtu nastavena finanční páka. Chcete-li otevřít pozici o objemu 0.05 Lotu na obchodním účtu, volné finance ve výši 132,861 / 100 * 0.05 = 66.43 USD budou požadovány jako volný margin.

 • Bez finanční páky vyžaduje nákup takového množství ZLATA celkem 1,328.61 USD * 5 oz = 6643,05 USD

 • Dle grafu šla cenu nahoru i dolů, ale nedosáhla úrovně S/L. Cena začala stoupat a předpokládaná úroveň T/P se velmi přiblížila.

 • 27. září, na konci týdenní obchodní seance naše předpověď začala být zisková, protože cena konečně dosáhla naší nastavené úrovně. 0.05 Lotu Sell pokyn byl uzavřen automaticky za cenu T/P, který byl 1347.57. Profit, který by byl získán jako, by činil 1,896 pipu = 94.80 USD. Proto celkové finance dostupné na našem obchodním účtu poté, co byla pozice uzavřena, jsou 3,500 + 94.80 = 3,594.80 USD.

 • Závěr: správně vyhodnocený pattern fungoval a zvládli jsme obchodovat ziskově. Pravidla money managementu byla aplikována a riziko ztráty bylo omezeno. 

 

2. Prodej měnového páru USDJPY hned poté, co cena prorazí nižší hranici kanálu. Taking profit po proražení druhé hranice.

Nepřehlédněte! Informace poskytnuté v tomto příkladu nejsou dostatečné pro promyšlená investiční rozhodnutí. Předtím, než se zapojíte do jakýchkoli obchodních aktivit, důrazně žádáme, abyste si procvičili obchodování na demo účtu, konzultovali s odborníkem a drželi se pravidel jednoduchého money managementu. Přečtěte si prosím prohlášení o analýzách Admiral Markets AS zde.

 • Výchozí podmínky: Vklad 10,000 USD. Finanční páka na účtu 1:200.

 • Situace: Pozorovali jsme pohyb ceny na USDJPY (americký Dollar vs japonský Yen) několik dní od 19. října. Po provedení důkladné analýzy uděláme v grafu cenový kanál (tyrkysové čáry v grafu). Kanál fungoval dobře, zatímco jsme prozkoumávali situaci. Rozhodli jsme se počkat, kam půjde cena po proražení jedné z hranic kanálu. V závislosti na situaci vstoupíme na trh v předpokládaném bodě a otevřeme buď Buy nebo Sell na USDJPY o objemu, který odpovídá našim stanoveným pravidlům money managementu). Hodnota zisku bude fixní hned po dalším proražení kanálu, jak můžete vidět na obrázku níže.

 • Obrázek níže představuje všechny nastavené levely, ceny a kanály:

Upozornění: minulou výkonnost finančního instrumentu nelze brát jako záruku nebo spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.


Zdroj: Admiral Markets AS MetaTrader terminál

 • Příklad pozitivního výsledku: "Jestliže cena dosáhne 91.86, pak je nižší úroveň kanálu považována za proražení. Tato příležitost vstoupit na trh se Sell pokynem za 91.86 by mohl mít pozitivní výsledek (zisk) ve výši 91.86 - 90.64 = 1.22 = 122 pipů. Úroveň supportu je dobrým bodem pro odražení ceny." 

 • Příklad negativního výsledku: "V případě, že jsou předpovědi nesprávné a cena jde nahoru až na úroveň 92.41, pak proráží horní úroveň kanálu a dále se zvyšuje. Zvážíme-li možnost, že toto nebude ziskový obchod, nastavíme Stop Loss (S/L) na zmíněné úrovni, trochu výše než je úroveň předchozího obchodního dne. To bude mít za následek ztrátu ve výši 92.41 - 91.86 = 0.55 = 55 pipů". 

 • Potenciální poměr profitu/ztráty (nebo T/P a S/L levelů) v našich příkladech (zisk 122 pipů > ztráta 55 pipů) je v tomto případě rozumnou podmínkou pro otevření pokynu. Nyní musíme najít správný objem obchodu, pokud jde o měnu vkladu v souladu s naším zůstatkem na obchodním účtu, který bude odpovídat našim stanoveným pravidlům money managementu. Jak jsme spočítali dříve, příklad negativního výsledku má za následek ztrátu ve výši 92.41 - 91.86 = 55 pipů. Jeden pip (kolísání směnného kurzu o 0.01) se rovná 10.05 USD,  jestliže je objem obchodu USDJPY 1 Lot (obchodní jednotka používaná v obchodní platformě, ekvivalent 100 000 základní měny). Skutečná ztráta z obchodu o objemu 1 Lot bude 55 pipů * 10.05 USD = 552.75 USD. To je okolo 5.5% z našeho zůstatku, a protože cílem našeho money managementu je omezit naši ztrátu na umírněných 1-1.5%), vypočítáme náš optimální objem obchodu tak, že si vybereme hodnotu 1 pipu. Správný objem obchodu můžeme získat snížením na 1 čtvrtinu - jeden pip na obchod USDJPY o objemu 0.25 Lotu (25,000 ze základní jednotky), což se rovná 2.51 USD. S limitovaným objemem obchodu bude ztráta 55 pipů * 2.51 USD = 138.05 USD, což je ~1.4% našeho počátečního vkladu. 

Když to shrneme, jestliže se negativní scénář zrealizuje a tento instrument zažije vysokou volatilitu a může dojít k cenovým mezerám, když se v neděli otevírá trh, náš obchod bude uzavřen za jednu z prvních dostupných cen. Tato automatická exekuce nevyžaduje naši přítomnost u počítače a omezí naše ztráty v této situaci ve srovnání se scénářem, kde není vůbec žádný S/L. 

Nepřehlédněte! Zvažte prosím, že exekuce pokynu za požadovanou cenu nemusí být proveditelná. S/L se nemusí spustit například za neobvyklých tržních podmínek, protože zde během cenové mezery není žádná dostupná cena pro S/L level.

Možná hodnota profitu s limitovaným objemem obchodu se bude rovnat 122 pipů * 2.51 USD = 306.22 USD.

 • 27. října cena dosáhla vymezené úrovně v 10:45 h. (čas v platformě) a ručně jsme otevřeli 0.25 Lotu na Sell pozici pro USDJPY za cenu 91.86 za 1 USD. Také nastavíme Stop Loss na 92.41, abychom omezili riziko u předem nastaveného levelu (Nepřehlédněte! Konkrétní S/L může být proveden za existující Ask (poptávkovou) a umístěn nad aktuální Ask cenu s ohledem na Sell pozici).

 • Zvážíme-li, že požadovaná marže, pokud je finanční páka 1:200, je 0.5% z objemu kontraktu. Chcete-li otevřít pozici o objemu 0.25 Lot na obchodním účtu, volné finance ve výši 25 000 / 200 = 125 USD budou vyžadovány jako margin. 

 • Bez finanční páky takového množství USDJPY bude vyžadovat celkem 100,000 USD (objem kontraktu) * 0.25 Lotu = 25,000 USD.

 • Jak můžete vidět v grafu, cena šla nahoru trochu později, ale nezasáhla náš S/L. V bodě proražení kanálu cena začala klesat a my jsme začali stavět nový cenový kanál, abychom ověřili předpokládaný výstupní bod.

 • Uběhlo několik dní a cena dosáhla nastavené úrovně a je připravena prorazit kanál.

 • Náš Sell pokyn o objemu 0.25 Lotu byl uzavřen automaticky za T/P cenu, která byla 29. října 90.64. Profit se rovná 122 pipům = 306.38 USD. Proto celkové dostupné finance na našem obchodním účtu poté, co je pozice uzavřena, budou ve výši: 10,000 + 306.38 = 10,306.38 USD.

 • Závěr: správně jsme předpověděli situaci a zvládli jsme obchodovat ziskově. Pravidla money managementu byla aplikována a riziko ztráty bylo omezeno. 

 

3. Prodej měnového páru EURUSD, zatímco cena klesá. Tato situace popisuje nečekanou cenovou mezeru (Gap) po víkendu. Stop Loss byl nastaven, ale nastavené parametry ceny nebyly splněny.

Nepřehlédněte! Informace poskytnuté v tomto příkladu nejsou dostatečné pro promyšlená investiční rozhodnutí. Předtím, než se zapojíte do jakýchkoli obchodních aktivit, důrazně žádáme, abyste si procvičili obchodování na demo účtu, konzultovali s odborníkem a drželi se pravidel jednoduchého money managementu. Přečtěte si prosím prohlášení o analýzách Admiral Markets AS zde.

 • Výchozí podmínky: Vklad ve výši 15,000 USD. Finanční páka na účtu 1:100.

 • Situace: Pozorovali jsme cenové pohyby EURUSD po několik dní od 11. září. Po provedení důkladné analýzy vytvoříme cenový kanál (tyrkysové čáry v grafu) a nastavíme požadovaný bod pro vstup do trhu. Po nějakém čase jsme dosáhli vymezeného bodu a otevřeli jsme Sell pozici na EURUSD (Euro vs americký Dollar) o objemu, který odpovídá našim stanoveným pravidlům money managementu na horní hranici kanálu, abychom měli zisk z ceny odrážející se podél hranice, jak můžete vidět na obrázku níže.

 • Obrázek níže představuje všechny nastavené levely, ceny a gap (cenovou mezeru), který se objevil v neděli při otevírání trhu:

Upozornění: minulou výkonnost finančního instrumentu nelze brát jako záruku nebo spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.


Zdroj: Admiral Markets AS MetaTrader terminál

 • Příklad pozitivního výsledku: "Jestliže cena dosáhne 1.3303, mohlo by se zdát, že stále klesá na úroveň 1.3261 nebo dokonce níže. Tato možnost vstoupit do trhu se Sell pokynem za 1.3303 (otevřená pozice, která představuje očekávání, že bude tržní cena zamítnuta) by mohla mít pozitivní výsledek (zisk) 1.3303 - 1.3261 = 0.0042 = 42 pipů".

 • Příklad negativního výsledku: "V případě, že jsou předpovědi nesprávné a cena jde až na 1.3331 tak prorazí horní hranici kanálu a pokračuje v poklesu. Zvážíme-li možnost, že to nebude ziskový obchod, musíme nastavit Stop Loss (S/L) na zmíněné úrovni. To bude mít za následek ztrátu ve výši 1.3331 - 1.3303 = 0.0028 = 28 pipů".

 • Potencionální poměr zisku/ztráty (nebo T/P a S/L levelů) vyplývající z našich příkladů (zisk 42 pipů > ztráta 28 pipů) je v tomto případě rozumnou podmínkou pro otevření pokynu. Nyní musíme zjistit správný objem obchodu, pokud jde o měnu vkladu v souladu s naším zůstatkem na obchodním účtu, který bude odpovídat našim stanoveným pravidlům money managementu. Jak jsme spočítali dříve, příklad negativního výsledku by měl za následek ztrátu ve výši 1.3331 - 1.3303 = 28 pipů. Jeden pip (kolísání směnného kurzu o 0.0001) se rovná 10 USD, když má obchod na EURUSD objem 1 Lot (obchodní jednotka používaná v platformě, ekvivalent 100 000 základní měny). Skutečná ztráta z obchodu o objemu 1 Lot bude 28 pipů * 10 USD = 280 USD. To je okolo 2% z našeho zůstatku, a protože cílem našeho money managementu je omezit naši ztrátu na umírněných 1-1.5%, vypočítáme náš optimální objem obchodu tak, že si vybereme hodnotu 1 pipu. Správný objem obchodu můžeme získat tak, že ho zmenšíme na polovinu; jeden pip pro obchod EURUSD je 0.5 Lotu (50,000 základních jednotek) a rovná se 5 USD. S limitovaným objemem obchodu bude naše ztráta 28 pipů * 5 USD = 140 USD, což je ~1% z našeho počátečního vkladu.

Když to shrneme, jestliže se negativní scénář zrealizuje a na trhu je vysoká volatilita, také může dojít k cenovým mezerám, když se v neděli otevírá trh, náš obchod bude uzavřen za jednu z prvních dostupných cen. Tato automatická exekuce nevyžaduje naši přítomnost u počítače a omezí naše ztráty v této situaci ve srovnání se scénářem, kde není vůbec žádný S/L. 

Nepřehlédněte! Zvažte prosím, že exekuce pokynu za požadovanou cenu nemusí být proveditelná. S/L se nemusí spustit například za neobvyklých tržních podmínek, protože zde během cenové mezery není žádná dostupná cena pro S/L level.

Možná hodnota profitu s limitovaným objemem obchodu se bude rovnat 42 pipům * 5 USD = 210 USD.

 • 13. září cena dosáhla nastavené úrovně v 20:15 h. (čas v obchodní platformě), ručně otevřeme Sell pozici 0.5 Lotu na EURUSD za cenu 1.3303 USD. Také nastavíme Stop Loss na 1.3331, chceme-li omezit riziko u předem nastaveného levelu (Nepřehlédněte! Konkrétní S/L může být proveden pouze za existující Ask cenu a umístěn nad aktuální Ask cenu s ohledem na Sell pozici).

 • Zvážíme-li, že je požadovaný margin 1% - pamatujte si, že naše finanční páka je 1:100. Chcete-li otevřít pozici o objemu 0.5 Lotu na našem obchodním účtu, volné finance ve výši 66515 / 100 = 665.15 USD budou potřeba jako margin.

 • Bez finanční páky by prodej takového množství EURUSD vyžadoval celých 1.3303 * 50 000 = 66 515 USD.

 • Pozici jsme otevřeli v pátek 13. září – trh se uzavřel ten samý den v 21:00 h. (poslední dostupná cena byla 1.3302, čas v platformě MetaTrader 4) a otevřel se v neděli ve 22:15, ve stejném týdnu. Naše pozice zůstala otevřená přes víkend, protože se neobchodovalo. Ve 22:15 h. 15. září se trh otevřel s obrovským gapem: a propastný rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími kotacemi za cenu 1.3370 (což je 1.3370 - 1.3302 =0.0068 (68 pipů) daleko od páteční zavírací ceny). Gap se může v grafu ukázat jako prázdné pole mezi svíčkami, když časové období mezi dvěma kotacemi pokrývá zavírací čas svíčky. Cena překročila úroveň naší horní cenové hranice cenového kanálu  a právě přeskočila náš opatrně umístěný S/L.

 • Jak jsme již spočítali, rozdíl mezi tržní otevírací cenou a uzavírací cenou je 0.0068 (68 pipů). To znamená, že zde nebyly žádné dostupné a existující ceny k provedení pokynů s cenou nastavenou v následujícím intervalu: 1.3302 - 1.3370. Náš S/L byl nastaven na 1.3331.

 • Závěr: náš Sell pokyn o objemu 0.5 Lotu byl uzavřen za první dostupnou cenu, která je 1.3370. Ztráta se rovná 1.3370 - 1.3303 = 67 pipům * 5 USD = 335 USD. Následkem toho jsou celkové finance dostupné na našem obchodním účtu poté, co je uzavřena pozice, ve výši: 15,000 - 335 = 14,665 USD.

 • Ztráta utržená po uzavření tohoto obchodu je větší, než jsme očekávali. Jestliže zde byla existující dostupná cena, náš S/L by se spustil a ztráta by byla 1.3331 – 1.3303 = 28 pipů (140 USD, ~1% z počátečního vkladu), což je o 39 pipů méně, než skutečná ztráta. Kvůli abnormální tržní situaci nebyl S/L spuštěn a my musíme přijmout ztrátu navíc.

 

4. Nákup SP500 za nižší hranici kanálu a zavírání pozice za horní hranici.

Nepřehlédněte! Informace poskytnuté v tomto příkladu nejsou dostatečné pro promyšlená investiční rozhodnutí. Předtím, než se zapojíte do jakýchkoli obchodních aktivit, důrazně žádáme, abyste si procvičili obchodování na demo účtu, konzultovali s odborníkem a drželi se pravidel jednoduchého money managementu. Přečtěte si prosím prohlášení o analýzách Admiral Markets AS zde.

 • Výchozí podmínky: Vklad 13,000 USD. Finanční páka na účtu 1:100.

 • Situace: Na grafu jsme pozorovali SP500 (S&P500, Standard Poor's Index CFD) a jeho pohyby ceny po dobu 2 týdnů, od 26. srpna. Po provedení správné analýzy, postavíme cenový kanál (tyrkysové čáry v grafu). Fungovalo to dobře, zatímco jsme prozkoumávali situaci. Rozhodli jsme se vstoupit do trhu, až bude cena připravena prorazit hranici kanálu. V závislosti na situaci vstoupíme do trhu ve vymezeném bodě a otevřeme buď Buy nebo Sell pozici pro SP500 o objemu, který odpovídá našim stanoveným pravidlům money managementu. Umístíme Take Profit ve vymezeném bodě, trochu níž, než je úroveň supportu, jak můžete vidět na obrázku níže.

 • Obrázek níže představuje všechny nastavené levely, ceny a kanál:

Upozornění: minulou výkonnost finančního instrumentu nelze brát jako záruku nebo spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.


Zdroj: Admiral Markets AS MetaTrader terminál

 • Příklad pozitivního výsledku: "Jestliže cena dosáhne 1645.00, předpokládáme, že se cena bude dále pohybovat v hranicích kanálu a budeme chtít vstoupit do trhu s pokynem Buy v nejbližším bodě (tento bod je 1667.70). Vypočítáme, že cena bude stoupat a budeme chtít nastavit náš profit předtím, než prorazí horní hranici (tento bod je v příkladu 1667.72). Tato příležitost vstoupit do trhu s pokynem Buy za 1645.60 by mohla mít pozitivní výsledek (profit) ve výši 1667.70 - 1645.00 = 22.1 = 221 pipů".

 • Příklad negativního výsledku: "V případě, že jsou předpovědi nesprávné a cena klesne na úroveň 1630.00, potom proráží nižší hranici kanálu a dále klesá. Protože jsme předpověděli možnost, že z toho nebude prorážející obchod, musíme nastavit Stop Loss (S/L) za čáru supportu, konkrétně 1630.00. To má za následek ztrátu ve výši 1645.60 - 1630.00 = 15.60 = 156 pipů".

 • Potenciální poměr zisku/ztráty (nebo T/P a S/L levelů) vycházející z našeho příkladu (zisk 226 pipů > ztráta 156 pipů) je v tomto případě přiměřenou podmínkou pro otevření pokynu. Nyní musíme zjistit správný objem obchodu, pokud jde o měnu vkladu v souladu s naším zůstatkem na obchodním účtu, který bude odpovídat našim stanoveným pravidlům money managementu. Jak jsme spočítali dříve, příklad negativního výsledku má za následek ztrátu ve výši 1645.60 - 1630.00 = 156 pipů. Jeden pip (kolísání směnného kurzu o 0.1) se rovná 0.1 USD, když máme obchod SP500 1 Lot (když operujeme s indexovými CFD's, 1 lot obsahuje 1 CFD, což znamená "Kontrakt na vyrovnání rozdílu"). Skutečná ztráta za obchod o objemu 100 CFD's bude 156 pipů * 0.1 USD * 100 CFD's = 1560 USD. To je více než 10% z našeho zůstatku, a protože cílem našeho money managementu je omezit naši ztrátu na umírněná 2-3%, vypočítáme náš optimální objem obchodu tak, že si vybereme hodnotu 1 pipu. Správný objem získáme snížením na 20 CFD's – pro obchod s SP500, objem 20 Lotů (20 CFD's) jeden pip se rovná 2.00 USD. S limitovaným objemem obchodu bude naše ztráta 156 pipů * 2 USD = 312.00 USD, což je ~2.4% z našeho počátečního vkladu.

Když to shrneme, jestliže se negativní scénář zrealizuje a na trhu je vysoká volatilita, také může dojít k cenovým mezerám, když se v neděli otevírá trh, náš obchod bude uzavřen za jednu z prvních dostupných cen. Tato automatická exekuce nevyžaduje naši přítomnost u počítače a omezí naše ztráty v této situaci ve srovnání se scénářem, kde není vůbec žádný S/L. 
Možná hodnota zisku s novým objemem obchodu se bude rovnat 221 pipům * 2 USD = 442 USD.

 • 6. září cena dosáhla nastavený level uprostřed dne a my ručně otevřeme Buy pozici o objemu 20.00 Lotů, instrument SP500 za cenu 1645.60 za 1 CFD. Také nastavíme Stop Loss  na 1630.00, protože chceme omezit riziko u předem nastaveného levelu. (Nepřehlédněte! Tento S/L může být proveden za existující Bid cenu a umístěn pod aktuální Bid cenu s ohledem na Buy pozici).

 • Zvážíme-li, že požadovaný margin pro SP500 je 1% z objemu kontraktu, protože naše finanční páka je 1:100. Pro otevření pozice o objemu 20.00 Lotů na našem obchodním účtu potřebujeme volné finance ve výši 32,912 / 100 = 329.12 USD budou vyžadovány jako margin.

 • Bez finanční páky by nákup takového množství SP500 kontraktů vyžadoval celkem 1645.60 * 20 = 32,912 USD.

 • Dle grafu šla cena nahoru a nebyla zde ani možnost spustit S/L. Příští týden cena dosáhne předpokládaný T/P.

 • Příští týden v pondělí (9. září) cena po víkendu dosáhla vymezenou úroveň. 

 • Závěr: náš Buy pokyn o objemu 20.00 Lotů byl uzavřen automaticky za cenu T/P, která byla 1667.72. Zisk by byl ve výši 221 pipů = 442 USD, jako u předchozího výpočtu. Následkem toho celkové finance dostupné na našem obchodním účtu poté, co byla pozice uzavřena, budou ve výši 13,000 + 442 = 13,442 USD. Pravidla money managementu byla aplikována a riziko ztráty bylo omezeno. 

 

5. Nákup USDCHF s patternem "dvojité dno"na cenovém grafu. Pohyby ceny v nepříznivém směru a pokyn byl uzavřen Stop Lossem.

Nepřehlédněte! Informace poskytnuté v tomto příkladu nejsou dostatečné pro promyšlená investiční rozhodnutí. Předtím, než se zapojíte do jakýchkoli obchodních aktivit, důrazně žádáme, abyste si procvičili obchodování na demo účtu, konzultovali s odborníkem a drželi se pravidel jednoduchého money managementu. Přečtěte si prosím prohlášení o analýzách Admiral Markets AS zde.

Výchozí podmínky: Vklad 2,800 USD. Finanční páka na účtu 1:200.

 • Situace:  Pozorovali jsme pohyb ceny USDCHF na grafu po dobu 2 měsíců. Zaznamenali jsme, že pohyb ceny v grafu nedávno začal formovat určitý pattern - "dvojité dno". Očekávali jsme, že cena půjde směrem nahoru poté, co protne druhé dno, toto se přihodilo na začátku prosince. Rozhodli jsme se vstoupit do trhu s pozicí Buy s objemem, který odpovídá našim stanoveným pravidlům money managementu. Nastavíme Take Profit (T/P) pokyn o něco níže než je vrchol patternu, jak můžete vidět na obrázku níže.

 • Obrázek níže představuje všechny nastavené levely a ceny:

Upozornění: minulou výkonnost finančního instrumentu nelze brát jako záruku nebo spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.


Zdroj: Admiral Markets AS MetaTrader terminál

 • Příklad pozitivního výsledku: "Jestliže cena dosáhne 0.9300, potom by mohla být vymezená úroveň pro cenu považována za dosáhnutou a budeme chtít vstoupit do trhu s pokynem Buy blízko tohoto bodu co nejdříve (tento bod je v našem příkladu 0.9310). Počítáme s pokračujícím vzestupem ceny a budeme chtít uzavřít pokyn se ziskem těsně před důležitou úrovní rezistence, trochu níže, než je vrchol patternu (v našem příkladu je tento bod 0.9480). Tato příležitost vstoupit do trhu s Buy pokynem za 0.9310 by mohla mít pozitivní výsledek (zisk) ve výši 0.9480 - 0.9310 = 0.0170 = 170 pipů".

 • Příklad negativního výsledku: "V případě, že jsou předpovědi nesprávné a cena klesá dolů na úroveň 0.9214, důležitá hladina supportu bude prolomena a cena bude dále klesat. Zvážíme-li možnost, že z toho nebude ziskový obchod, nastavíme náš Stop Loss (S/L) trochu níže, než je hladina supportu (v příkladu je tento bod 0.9193). To bude mít za následek ztrátu ve výši 0.9310 - 0.9193 = 0.0117 = 117 pipů".

 • Potenciální poměr zisku/ztráty (nebo T/P a S/L levelů) vyplývající z našich příkladů (zisk 170 pipů > ztráta 117 pipů) je v tomto případě rozumnou podmínkou pro otevření pokynu. Nyní musíme zjistit správný objem obchodu, pokud jde o měnu vkladu v souladu s naším zůstatkem na obchodním účtu, který bude odpovídat našim stanoveným pravidlům money managementu. Jak jsme spočítali dříve, příklad s negativním výsledkem má za následek ztrátu ve výši 0.9310 - 0.9193 = 117 pipů. Jeden pip (kolísání směnného kurzu o 0.0001) se rovná 10.98 USD, když má obchod USDCHF objem 1 Lot (obchodní jednotka používaná v obchodní platformě, ekvivalent 100 000 základní měny). Skutečná ztráta z obchodu o objemu 1 Lot bude 117 pips * 10.98 USD = 1,284.66 USD. To je okolo 65% z našeho zůstatku, a protože cílem našeho money managementu je omezit naši ztrátu na umírněných 1-1.5%, vypočítáme náš optimální objem obchodu tak, že si vybereme hodnotu 1 pipu. Správný objem obchodu můžeme získat jeho zmenšením na 0.03 Lotu - jeden pip za obchod USDCHF o objemu 0.03 Lotu (3 000 základní jednotky), což se rovná 0.33 USD. S limitovaným objemem obchodu bude naše ztráta 117 pipů * 0.33 USD = 38.30 USD, což je okolo 1.3% z našeho počátečního vkladu. 

Když to shrneme, jestliže se negativní scénář zrealizuje a na trhu je vysoká volatilita, také může dojít k cenovým mezerám, když se v neděli otevírá trh, náš obchod bude uzavřen za jednu z prvních dostupných cen. Tato automatická exekuce nevyžaduje naši přítomnost u počítače a omezí naše ztráty v této situaci ve srovnání se scénářem, kde není vůbec žádný S/L.

Nepřehlédněte! Zvažte prosím, že exekuce pokynu za požadovanou cenu nemusí být proveditelná. S/L se nemusí spustit například za neobvyklých tržních podmínek, protože zde během cenové mezery není žádná dostupná cena pro S/L level.

Možná hodnota zisku s limitovaným objemem obchodu se bude rovnat 170 pipům * 0.33 USD = 56.00 USD

 • 6. prosince cena dosáhla vymezené hladiny a my ručně otevřeme Buy pozici o objemu 0.03 Lotu instrument USDCHF za cenu 0.9310. Také nastavíme Stop Loss na 0.9193, protože chceme omezit riziko u předem nastaveného levelu (Nepřehlédněte! Konkrétní S/L může být proveden pouze za existující Bid cenu a umístěn pod aktuální Bid cenu s ohledem na Buy pozici).

 • Zvážíme-li, že je požadovaný margin, pokud je finanční páka 1:200, 0.5% z objemu kontraktu. Chcete-li otevřít pozici o objemu 0.03 Lotu na obchodním účtu, volné finance ve výši 3,000 * 0.005 = 15 USD budou vyžadovány jako margin.

 • Bez finanční páky nákup takového množství kontraktu by vyžadovalo celkem 100,000 USD * 0.03 = 3,000  USD.

 • Dle grafu nejprve cena stoupala, jak jsme očekávali a přibližovala se T/P. Ale o několik dní později (13. prosince) cena začala stoupat – prolomilo to úroveň supportu 0.9214 a náš S/L byl zasažen. Odcházíme z trhu se ztrátou.

 • Závěr0.03 Lotu Buy pozice byla uzavřena automaticky S/L za cenu 0.9194. Ztráta je, jak jsme spočítali již dříve, 117 pipů * 0.33 USD = 38.30 USD. Proto jsou celkové dostupné finance na našem obchodním účtu poté, co byla pozice uzavřena: 2,800 - 38.30 = 2,761.70 USD.

 • Došlo na negativní scénář a ztratili jsme nějaké finance. Pravidla money managementu byla aplikována a riziko ztráty bylo sníženo.

 

6. Prodej Apple, Inc CFDs  v místě protnutí trendových čar.

Nepřehlédněte! Informace poskytnuté v tomto příkladu nejsou dostatečné pro promyšlená investiční rozhodnutí. Předtím, než se zapojíte do jakýchkoli obchodních aktivit, důrazně žádáme, abyste si procvičili obchodování na demo účtu, konzultovali s odborníkem a drželi se pravidel jednoduchého money managementu. Přečtěte si prosím prohlášení o analýzách Admiral Markets AS zde.

 • Výchozí podmínky: Vklad 23,400 USD. Finanční páka na účtu 1:50.

 • Situace: Na grafu, který reprezentuje pohyb ceny Apple, Inc CFD (#AAPL), se stoupající trendová čára formovala během posledních týdnů. Následkem důkladné analýzy jsme očekávali, že se cena otočí blízko hladiny rezistence a to se stalo během čtvrtého týdnu pozorování. Přesně postavíme trendové čáry do grafu a definovaná místa protnutí trendových čar jako požadované místo, kdy chceme vstoupit do trhu s pozicí Sell o objemu, který odpovídá našim stanoveným pravidlům money managementu. Nastavíme Take Profit (T/P) hned před další hladinou supportu, jak můžete vidět na obrázku níže.

 • Obrázek níže představuje všechny nastavené levely a trendové čáry:

Upozornění: minulou výkonnost finančního instrumentu nelze brát jako záruku nebo spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.


Zdroj: Admiral Markets AS MetaTrader terminál

 • Příklad s pozitivním výsledkem: "Jestliže cena dosáhne 448.00, potom definovaný bod protnutí může být považován za dosažený a budeme chtít vstoupit na trh s pokynem Sell blízko tohoto bodu co nejdříve (v příkladu je tento bod 447.71). Počítáme s tím, že cena bude stále stoupat a budeme chtít uzavřít náš pokyn s profitem těsně před vážnou hladinou supportu (v příkladu je tento bod 432.65). Tato možnost vstoupit do trhu s Sell pokynem za 447.71 může mít za následek pozitivní výsledek (profit) ve výši 447.71 - 432.65 = 15.06 = 1,506 pipů".

 • Příklad negativního výsledku: "Jestliže jsou předpovědi nesprávné a cena stoupá na hladinu 454.46, hladina rezistence bude prolomena a cena bude dále stoupat. Zvážíme-li možnost, že z toho nebude ziskový obchod, nastavíme Stop Loss (S/L) trochu výše než je hladina rezistence (v příkladu je tento bod 455.45). To má za následek ztrátu ve výši 455.45 - 447.71 = 7.74 = 774 pipů".

 • Potenciální poměr zisku/ztráty (nebo T/P a S/L levelů) vyplývající z našeho příkladu (zisk 1,506 pipů > ztráta 774 pipů) je v tomto případě rozumnou podmínkou k otevření pokynu. Nyní musíme zjistit správný objem obchodu, pokud jde o měnu vkladu v souladu s naším zůstatkem na obchodním účtu, který bude odpovídat pravidlům money managementu. Jak jsme spočítali dříve, příklad negativního výsledku má za následek ztrátu ve výši 455.45 - 447.71 = 774 pipů. Jeden pip (kolísání směnného kurzu o 0.01) se rovná 1.00 USD když má obchod #AAPL objem 100 Lotů (toto je minimální objem transakce, když operujete s akciovými CFDs, 1 Lot se rovná 1 CFD). Skutečná ztráta z obchodu o objemu 100 Lotů bude 774 pipů * 1 USD = 774 USD. To je okolo 3.5% z našeho zůstatku a v podstatě v souladu s naším neomezeným money managementem (hranice maximální ztráty je 5%). Spočítáme náš obchodní objem tak, že vybereme přiměřenou hodnotu pipu tohoto konkrétního obchodu. Takže pro tento obchod zůstává hodnota pipu stejná.

Když to shrneme, jestliže se negativní scénář zrealizuje a na trhu je vysoká volatilita, také může dojít k cenovým mezerám, když se v neděli otevírá trh, náš obchod bude uzavřen za jednu z prvních dostupných cen. Tato automatická exekuce nevyžaduje naši přítomnost u počítače a omezí naše ztráty v této situaci ve srovnání se scénářem, kde není vůbec žádný S/L.

Nepřehlédněte! Zvažte prosím, že exekuce pokynu za požadovanou cenu nemusí být proveditelná. S/L se nemusí spustit například za neobvyklých tržních podmínek, protože zde během cenové mezery není žádná dostupná cena pro S/L level.

Možná hodnota zisku s limitovaným objemem obchodu se bude rovnat 1,506 pipům * 1 USD = 1 506 USD.

 • 7. června cena dosáhla vymezené úrovně a ručně otevřeme 100  Lotů Sell pozice #AAPL za cenu 447.71 pro 1 CFD. Také nastavíme Stop Loss za 455.45, trochu výše než je hladina resistence, chceme-li omezit riziko u předem nastaveného levelu (Nepřehlédněte! Konkrétní S/L může být proveden pouze za existující Ask cenu a umístěn nad aktuální Ask cenu s ohledem na Sell pozici).

 • Zvážíme-li, že je vyžadovaný margin, když operujete s akciemi, 10% z objemu kontraktu. Chcete-li otevřít pozici o objemu 100 Lotů na obchodním účtu, volné finance ve výši 44,771 / 10 = 4,477.1 USD budou vyžadovány jako margin.

 • Bez finanční páky, prodej takového množství akcií Apple bude kontrakt vyžadovat celkem 447.71 USD (cena 1 CFD) * 100 = 44,771 USD.

 • Dle grafu cena stále klesala tak, jak jsme očekávali a ani se nepohnula směrem k našemu S/L.

 • 5 dnů poté, co jsme otevřeli pozici (12. června), cena konečně dosáhla vymezené úrovně. 100 Lotů Sell pokyn byl uzavřen automaticky T/P za cenu 432.65. Získali jsme profit, jak jsme spočítali dříve, je 1,506 USD. Proto celkové finance dostupné na našem obchodním účtu poté, co je pozice uzavřena, budou ve výši: 23,400 + 1,506 = 24,906 USD.

 • Závěr: správně předpovězená situace se stala a zvládli jsme obchodovat ziskově. Pravidla money managementu byla aplikována a riziko ztráty bylo sníženo. 

 

7. Nákup GBPUSD na dně cenového kanálu. Cena najednou prolomila nižší hranici kanálu a pokyn je uzavřen Stop Lossem.

Nepřehlédněte! Informace poskytnuté v tomto příkladu nejsou dostatečné pro promyšlená investiční rozhodnutí. Předtím, než se zapojíte do jakýchkoli obchodních aktivit, důrazně žádáme, abyste si procvičili obchodování na demo účtu, konzultovali s odborníkem a drželi se pravidel jednoduchého money managementu. Přečtěte si prosím prohlášení o analýzách Admiral Markets AS zde.

 • Výchozí podmínky: Vklad 7,300 USD. Finanční páka na účtu 1:100.

 • Situace: Sledovali jsme pohyb ceny na grafu GBPUSD a všimli jsme si, že se cena pohybuje v určitých hranicích. Po provedení správné analýzy jsme udělali cenový kanál (tyrkysové čáry v grafu), což fungovalo dobře, zatímco jsme pozorovali situaci. Definovali jsme bod k umístění pokynu Buy o objemu, který odpovídá našim stanoveným pravidlům money managementu blízko dalšího nejnižšího bodu na dně kanálu. Nastavíme Take Profit (T/P) trochu níže, než je horní hranice kanálu, jak můžete vidět na obrázku níže.

 • Obrázek níže představuje všechny nastavené levely, ceny a cenové kanály:

Upozornění: minulou výkonnost finančního instrumentu nelze brát jako záruku nebo spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.


Zdroj: Admiral Markets AS MetaTrader terminál

 • Příklad pozitivního výsledku: "Jestliže cena dosáhne 1.5660, potom definovaný bod vstupu by mohl být považován za získaný a my potřebujeme vstoupit do trhu s pokynem Buy v nejbližším bodě (v příkladu je to 1.5664). Očekáváme, že se cena odrazí ode dna kanálu a rádi bychom uzavřeli náš pokyn se ziskem těsně před vrcholem kanálu (v příkladu je tento bod 1.5719). Tato možnost vstoupit do trhu s pokynem Buy za 1.5664 by mohl mít pozitivní výsledek (profit) ve výši 1.5719 - 1.5664 = 0.0055 = 55 pipů".

 • Příklad negativního výsledku: "V případě, že jsou předpovědi nesprávné a cena jde dolů na úroveň 1.5639, nejnižší hranice kanálu bude prolomena a cena bude dále klesat po směru supportu (což je v tomto příkladu na 1.5639). Zvážíme-li možnost, že z toho nebude ziskový obchod, nastavíme náš Stop Loss (S/L) trochu níže, než je úroveň supportu (v příkladu je tento bod 1.5634). To má za následek ztrátu ve výši 1.5664 - 1.5634 = 0.0030 = 30 pipů".

 • Potenciální poměr zisku/ztráty (nebo T/P a S/L levelů) vyplývající z našich příkladů (zisk 55 pipů > ztráta 30 pipů) je v tomto případě rozumnou podmínkou pro otevření pokynu. Nyní musíme zjistit správný objem obchodu, pokud jde o měnu vkladu v souladu s naším zůstatkem na obchodním účtu, který bude odpovídat našim stanoveným pravidlům money managementu. Jak jsme spočítali dříve, příklad negativního výsledku má za následek ztrátu ve výši 1.5664 - 1.5634 = 0.0030 = 30 pipů. Jeden pip (kolísání směnné ceny o 0.0001) se rovná 10.00 USD, když obchod GBPUSD má objem 1 Lot (obchodní jednotka používaná v obchodní platformě, ekvivalent 100 000 základní měny). Skutečná ztráta z obchodu o objemu 1 Lot bude 30 pipů * 10 USD = 300 USD. To je okolo 4% z našeho zůstatku, a protože cílem našeho money managementu je omezit naši ztrátu na umírněné 1-2%, vypočítáme náš optimální objem obchodu tak, že si vybereme hodnotu 1 pipu. Správný objem obchodu získáme tak, že ho snížíme na 0.42 Lotu; jeden pip pro GBPUSD obchod, což je 0.42 Lotu (42,000 základní jednotky) se rovná to 4.2 USD. S omezeným objemem obchodu bude naše ztráta 30 pipů * 4.2 USD = 126 USD což je ~1.8% z našeho počátečního vkladu.

Když to shrneme, jestliže se negativní scénář zrealizuje a na trhu je vysoká volatilita, také může dojít k cenovým mezerám, když se v neděli otevírá trh, náš obchod bude uzavřen za jednu z prvních dostupných cen. Tato automatická exekuce nevyžaduje naši přítomnost u počítače a omezí naše ztráty v této situaci ve srovnání se scénářem, kde není vůbec žádný S/L.

Nepřehlédněte! Zvažte prosím, že exekuce pokynu za požadovanou cenu nemusí být proveditelná. S/L se nemusí spustit například za neobvyklých tržních podmínek, protože zde během cenové mezery není žádná dostupná cena pro S/L level.
Možná hodnota zisku s limitovaným objemem obchodu se bude rovnat 55 pipům * 4.2 USD = 231 USD.

 • 21. srpna cena dosáhla vymezené úrovně a ručně jsme otevřeli Buy pozici o objemu 0.42 Lot instrument GBPUSD za cenu 1.5664. Také nastavíme Stop Loss na 1.5634, abychom omezili riziko u předem nastaveného levelu (Nepřehlédněte! Konkrétní S/L může být proveden pouze za existující Bid cenu a umístěn pod aktuální Bid cenu s ohledem na Buy pozici).

 • Zvážíme-li, že je požadovaný margin, jestliže je finanční páka 1:100, 1% z objemu kontraktu. Chcete-li otevřít obchod o objemu 0.42 Lotu na obchodním účtu, volné finance ve výši 65,788.8 * 0.01 = 657.89 USD budou požadovány jako margin.

 • Bez finanční páky nákup takového množství měny bude kontrakt vyžadovat celkem 100,000 * 1.5664 * 0.42 = 65,788.8 USD.

 • Dle grafu cena klesla a stále klesá, což nebylo v naší předpovědi. Později ten samý den (21. srpna), cena dosáhla S/L a my jsme odešli z trhu se ztrátou.

 • Závěr: 0.42 Lotu Buy pokyn byl uzavřen automaticky S/L za cenu 1.5634. Ztráta je, jak jsme spočítali dříve, 30 pipů = 126 USD. Proto celkové dostupné finance na našem obchodním účtu poté, co je pozice uzavřena, budou ve výši: 7,300 - 126 = 7,174 USD.

 • S/L scénář se stal a my jsme ztratili nějaké finance. Pravidla money managementu byla aplikována a riziko ztráty bylo omezeno.

 

Užitečné odkazy