Info | CZ Tel. +420 2111 50 200 | info@admiralmarkets.cz
Česká republikaČeská republika - Čeština
Choose your language
Admiral Markets Global Admiral Markets Global Choose your country

Licence

 

EU Licence

Admiral Markets je držitelem licence pro investiční a brokerské aktivity v Evropské unii a spadá pod Evropskou finanční legislativu včetně směrnic MiFID (MiFID, The Markets in Financial Instruments Directive).

Dne 5. června 2009 vydal Úřad pro dozor nad finančním trhem Estonské republiky (FSA) licenci naší centrální pobočce Admiral Markets AS, která je oprávněna provádět investiční a brokerské aktivity na finančních trzích, včetně devizového trhu, akcií, futures a CFDs.
FSA Estonsko je členem Committee of European Securities Regulators (CESR). Admiral Markets AS nyní vlastní licenci jako Investiční společnost ve všech 27 členských zemích Evropské unie a EEA zemích Island, Norsko, Lichtenštejnsko.

Jako držitel EU licence je Admiral Markets nyní obecně známá jako společnost s výbornou reputací, finanční stabilitou, kvalitou a bezpečností služeb a velkou profesionalitou zaměstnanců.

FSA Estonia, license № 4.1-1/46

 

MiFID

Směrnice MiFID (Directive on Markets in Financial Instruments) byla přijata Evropským parlamentem a Radou a vstoupila v platnost 1. listopadu 2007. Reguluje instrumenty na finančních trzích a poskytování investičních služeb a aktivit v Evropském hospodářském prostoru (EEA, European Economic Area). Do EEA patří 27 členů EU, dále pak Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Hlavním cílem směrnice MiFID je harmonizovat správu finančních trhů v rámci EEA a zvýšit tak efektivitu, být ještě více transparentní, mít větší konkurenci a poskytnout vyšší úroveň ochrany spotřebitele v investičních službách. Dle směrnice MiFID může investiční společnost volně poskytovat své služby na území jiného členského státu nebo třetí země za předpokladu, že je investiční společnost oprávněna poskytovat tyto služby. Autorizovaná společnost je plně v souladu s celoevropskými požadavky na transparentnost a jednání v dobré víře, a proto je oprávněna poskytovat zahraniční služby.

 

 

Užitečné odkazy