Info | CZ Tel. +420 2111 50 200 | info@admiralmarkets.cz
Česká republikaČeská republika - Čeština
Choose your language
Admiral Markets Global Admiral Markets Global Choose your country

Commissions Calculations 

Commission for trading currencies and spot metals on Admiral.Prime accounts

Formula

A USD 35 commission is charged per 1 million of transaction's notional value on Admiral.Prime accounts. This is a commission for a single side trade. Commission for a round turn trade (opening and closing) is doubled and is fully charged at the opening of the order. The formula below shows how exactly the commission is calculated:

Commission (in the deposit currency) = (Contract size * Rate of traded instrument's base currency to USD / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * Rate of USD to account's deposit currency

Where:

Contract size = Volume traded in lots * 1 lot of the underlying asset

For Forex currency pairs:

1 lot = 100,000 units of the base currency. Base currency is the currency quoted first in a currency pair (e.g. 1 lot of EURUSD = 100,000 EUR)

For spot metals:

1 lot = 5,000 troy oz. spot silver (XAGUSD)

1 lot = 100 troy oz. spot gold (XAUUSD)

35 USD - commission currently set for Admiral.Prime accounts

2 - this multiplicator means we take a doubled commission for a round-turn trade

To make the calculations more clear let's consider several exact examples.

 

Example 1

Initial values

 • Account's deposit currency: EUR
 • Instrument traded: USDCAD
 • Volume traded: 1 lot
 • Order opening rates:
 • USDCAD: 1.10574
 • EURUSD: 1.39116

Calculations

 • Commission (in account's deposit currency) = (Contract size * Rate of traded instrument's base currency (USD) to USD / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * Rate of USD to account's deposit currency (EUR)
 • Commission (in EUR) = (100,000 USD * 1 / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * (1 / 1.39116) = 5.03 EUR
 

Example 2

Initial values

 • Account's deposit currency: EUR
 • Instrument traded: CADCHF
 • Volume traded: 1 lot
 • Order opening rates:
 • CADCHF: 0.78940
 • USDCAD: 1.10574
 • EURUSD: 1.39116

Calculations

 • Commission (in account's deposit currency) = (Contract size * Rate of traded instrument's base currency (CAD) to USD / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * Rate of USD to account's deposit currency (EUR)
 • Commission (in EUR) = (100,000 USD * (1 / 1.10574) / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * (1 / 1.39116) = 4.55 EUR
 

Example 3

Initial values

 • Account's deposit currency: USD
 • Instrument traded: EURCAD
 • Volume traded: 1 lot
 • Order opening rates:
 • EURCAD: 1.53779
 • EURUSD: 1.38920

Calculations

 • Commission (in account's deposit currency) = (Contract size * Rate of traded instrument's base currency (EUR) to USD / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * Rate of USD to account's deposit currency (USD)
 • Commission (in USD) = (100,000 USD * 1.38920 / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * 1 = 9.72 USD
 

Example 4

Initial values

 • Account's deposit currency: USD
 • Instrument traded: XAUUSD
 • Volume traded: 1 lot
 • Order opening rates:
 • XAUUSD: 1292.47

Calculations

 • Commission (in account's deposit currency) = (Contract size * Rate of traded instrument's base currency (XAU) to USD / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * Rate of USD to account's deposit currency (USD)
 • Commission (in USD) = (100 troy oz. spot gold * 1292.47 / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * 1 = 9.04 USD
 

Commission for trading CFDs on Stocks on Admiral.Markets accounts

Formula

A USD 0.10 (or equivalent in another currency) commission is charged for trading 1 CFDs on Stocks on Admiral.Markets accounts. For CFDs on Stocks 1 lot equals 100 CFDs. Therefore commission for 1 lot equals USD 0.10 * 100 CFDs = 10 USD. To make the calculations more clear let's consider several exact examples.

Important notes:

CFD (Contract for Difference) is derivative contract that allows to take advantage of price fluctuations of the underlying asset without acquisition of the ownership rights for this asset. Thus in a second example you get an opportunity to benefit from Google stock price fall without being an owner of real stocks.

The difference between opening and closing prices of traded stock does not take part in CFDs commission calculations.

 

Example 1

Initial values

 • Account's deposit currency: USD
 • Instrument traded: #GOOG
 • Volume traded: 1 lot
 • Order type: Buy
 • Open price #GOOG: 573.15
 • Close price #GOOG: 575.15

Calculations

 • Commission (in account's deposit currency) = Contract size (in CFDs) * Commission per 1 CFD * Rate of USD to account's deposit currency (USD)
 • Commission (in USD) = (1 Lot * 100 CFDs on Google Stocks) * 0.10 USD * 1 = 100 USD
 

Example 2

Initial values

 • Account's deposit currency: EUR
 • Instrument traded: #GOOG
 • Volume traded: 10 lot
 • Order type: Sell
 • Open price #GOOG: 573.15
 • Close price #GOOG: 571.15
 • EURUSD price: 1.33961

Calculations

 • Commission (in account's deposit currency) = Contract size (in CFDs) * Commission per 1 CFD * Rate of USD to account's deposit currency (EUR)
 • Commission (in EUR) = (10 Lot * 100 CFDs on Google Stocks) * 0.10 USD * (1 / 1.33961) = 100 USD / 1.33961 = 74.65 EUR

Komise u evropských akcií CFD na účtech Admiral.Markets

Průvodce výpočtem

Komise účtovaná u EU akcií CFD činí 0.05% z nominální hodnoty transakce, přičemž minimální komise činí 3 EUR za transakci.

Komise je účtována v plné výši (tzn. jako souhrnná komise za otevření a zavření transakce) při otevření pozice.

Proto je hodnota EU CFDs vypočítána jako nominální hodnota transakce * 0.05% * směnný kurz * 2,


kde

 • je nominální hodnota transakce vypočítána jako otevírací cena CFD * velikost kontraktu (v lotech);
 • 0.05% je multiplikátor představující komisi;
 • Směnný kurz je multiplikátor představující konverzní kurz z měny komise (EUR) na měnu Vašeho účtu;
 • 2 je zdvojnásobení multiplikátoru, protože komise se účtuje za obě strany obchodu jako jedna transakce při otevření komise.

Pokud je výsledek vypočtené komise menší, než je minimální stanovená komise pro obě strany (tzn. 3 EUR * 2 strany = 6 EUR), pak je aplikována minimální komise.

Následující příklady ukazují, jak můžete spočítat komisi pro Vaše pozice na #BMW (Bayerische Motoren Werke AG CFD) a #DBK (Deutsche Bank AG CFD).


Důležitá poznámka:

CFD (Contract for Difference) je derivátový kontrakt, díky kterému můžete využít cenové fluktuace podkladového aktiva bez nabytí vlastnického práva na toto aktivum. Přečtěte si více o výhodách naší nabídky akcií CFD.


Příklad č. 1: otevření pozice na #BMW a zaplacení komise

Výchozí hodnoty

 • Měna obchodního účtu: USD
 • Instrument: #BMW
 • Velikost lotu: 1 akcie CFD
 • Velikost kontraktu: 100 lotů
 • Otevírací cena #BMW: 84.090
 • Aktuální kurz EURUSD v MetaTraderu 4: 1.08235

Výpočty

 • Komise (v měně obchodního účtu) = CFD otevírací cena (v EUR) * velikost kontraktu (v lotech) * komise (v %) * kurz měny komise (EUR) vůči měně obchodního účtu (USD) * 2 strany obchodu
 • Komise (v USD) = 84.090 EUR za akcii CFD * 100 lotů / 100 * 0.05 * 1.08235 * 2 = 9.10 USD

Protože je matematická hodnota komise vyšší, než je stanovená minimální komise za obě strany (3 EUR * 2 = 6 EUR), vypočtená komise ve výši 9.10 USD je aplikována na tuto pozici.


Příklad č. 2: otevření pozice na #DBK a zaplacení minimální komise

Výchozí hodnoty

 • Měna obchodního účtu: USD
 • Instrument: #DBK
 • Velikost lotu: 1 akcie CFD
 • Velikost kontraktu: 5 lotů
 • Otevírací cena #DBK: 18.820
 • Aktuální kurz EURUSD v MetaTraderu 4: 1.08235

Výpočty

 • Komise (v měně obchodního účtu) = CFD otevírací cena (v EUR) * velikost kontraktu (v lotech) * komise (v %) * kurz měny komise (EUR) vůči měně obchodního účtu (USD) * 2 strany obchodu
 • Komise (v USD) = 18.820 EUR za akcii CFD * 5 lotů / 100 * 0.05 * 1.08235 * 2 = 0.10 USD

Protože je matematická hodnota komise nižší, než je stanovená minimální komise za obě strany (3 EUR * 2 = 6 EUR), minimální komise ve výši 6 EUR (6.49 USD v měně obchodního účtu) je aplikována na tuto pozici.Užitečné odkazy